۱۰ کلید ارتباط قوی والدین با فرزندان

ارتباط مادر با دختر

اولین کار صبح و آخرین کار شب؛ در برگرفتن فرزندانتان برای لحظاتی است

خیلی از ما لحظاتی با فرزندمان داشته ایم که وقتی به آن ها فکر می کنیم قند توی دلمان آب می شود. ارتباط با فرزند برای والدین یک امر ضروری است. وقتی که رابطه ما قوی باشد، شیرین هم خواهدبود و همانقدر که به او اهمیت می دهیم همانقدر هم دریافت می کنیم. این چیزی است که ایثارهای والدین را ارزشمند می کند. برای اینکه بتوانید ارتباط قوی تری با کودکتان برقرار کنید، این ده قدم را با ما همراه باشید تا بتوانید یک عمر پا به پای فرزندانتان پیش بروید.

ادامه خواندن ۱۰ کلید ارتباط قوی والدین با فرزندان

11 مورد از رفتارهایی که والدین باید از انجام آنها در مقابل کودکان خودداری کنند

درمان بد دهنی کودک

بعضی از کودکان بد دهنی را از والدینشان یاد میگیرند

والدین باید توجه داشته باشند که در مقابل چشم کودکان خود اقدام به رفتارهایی کنند که قصد دارند در دراز مدت این عادات و رفتار را در فرزندان خود تثبیت کنند.

ادامه خواندن 11 مورد از رفتارهایی که والدین باید از انجام آنها در مقابل کودکان خودداری کنند