بایگانی برچسب: s

۱۰ کلید ارتباط قوی والدین با فرزندان

ارتباط مادر با دختر

اولین کار صبح و آخرین کار شب؛ در برگرفتن فرزندانتان برای لحظاتی است

خیلی از ما لحظاتی با فرزندمان داشته ایم که وقتی به آن ها فکر می کنیم قند توی دلمان آب می شود. ارتباط با فرزند برای والدین یک امر ضروری است. وقتی که رابطه ما قوی باشد، شیرین هم خواهدبود و همانقدر که به او اهمیت می دهیم همانقدر هم دریافت می کنیم. این چیزی است که ایثارهای والدین را ارزشمند می کند. برای اینکه بتوانید ارتباط قوی تری با کودکتان برقرار کنید، این ده قدم را با ما همراه باشید تا بتوانید یک عمر پا به پای فرزندانتان پیش بروید.

ادامه خواندن ۱۰ کلید ارتباط قوی والدین با فرزندان