بایگانی برچسب: s

کدام بچه ها تمایل بیشتری به پولدارشدن دارند؟

پولدار شدن, بچه های قانون شکن,نشانه های پولدار شدن بچه ها

بچه های جسور بیشتر تمایل دارند که در هرکاری پیش قدم و نو آور باشند

چه بچه هایی در آینده پولدار می شوند؟

تصور کنید از شما بخواهند که نگاهی به یک کلاس ششمی بیندازید و پیش بینی کنید کدام دانش آموز بیشترین درآمد را به عنوان بزرگسال درآینده خواهد داشت. کدام بچه را انتخاب خواهید کرد؟

ادامه خواندن کدام بچه ها تمایل بیشتری به پولدارشدن دارند؟